NVH

Nederlandse Vereniging  van Huidtherapeuten

De Nederlandse Verenigingen van Huidtherapeuten, ook wel NVH genoemd, is de beroepsvereniging die opkomt voor de belangen van alle huidtherapeuten in Nederland.

De vereniging richt zich op het ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en organiseert bij- en nascholingsprojecten voor de huidtherapeuten. Bovendien is de NVH aangesloten bij de Klachtencommissie Paramedici.